Naar inhoud

Stroomtekort

Mogelijke elektriciteitsschaarste

Gaat deze winter effectief het licht uit als de stroomschaarste een feit wordt? Iedereen vraagt het zich momenteel af, dus proberen we ons ook in Beerse voor te bereiden op mogelijke problemen. We houden je langs deze weg graag op de hoogte van extra informatie die wij bekomen.

Door het uitvallen van de reactoren Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 bestaat het risico dat deze winter bepaalde gemeenten/gebieden voor een beperkte tijd afgeschakeld zullen worden van het elektriciteitsnet. Afschakelen of het zonder stroom zetten van gebieden is natuurlijk een drastische maatregel die niet zo maar zal gebeuren. Het is het laatste redmiddel om een instorting van het net te voorkomen.

Wees solidair en beperk je stroomverbruik!
Als de elektriciteitsbevoorrading in het gedrang komt, wordt in eerste instantie opgeroepen om de vraag naar elektriciteit te beperken. Burgers, bedrijven en instellingen worden dan aangemoedigd om hun elektriciteitsverbruik te beperken. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat extremere maatregelen, zoals afschakelen, niet nodig zijn.
Als die maatregelen onvoldoende effect hebben, kan het afschakelplan van kracht worden.Het is de federale overheid, op basis van informatie van transportnetbeheerder Elia, die het afschakelplan in werking stelt om de instorting van het elektriciteitsnet te voorkomen in geval van elektriciteitsschaarste.

Zes afschakelschijven
Het plan voorziet in zes afschakelschijven of afgebakende regio's die een aantal uur kunnen worden afgeschakeld. Dat gebeurt op basis van een rotatiesysteem. Elke schijf is goed voor 500 megawatt aan elektriciteitsverbruik. De schijven zijn verspreid over de verschillende provincies of regio's in België. Men start met uitschakelen in schijf 6. Bij meerdere uitvallen, is het uiteraard niet de bedoeling steeds de inwoners/bedrijven uit schijf 6 te impacteren maar is men solidair en spreekt men de overige schijven aan.
Normaal gezien wordt een afschakeling zeven dagen op voorhand aangekondigd en zal het grotendeels beperkt worden tussen de piekuren, ongeveer van 17 tot 20 uur al moeten we uiteraard rekening houden met de nodige tijd voor afschakeling en opschakeling.

Hoe zit het in Beerse (UPDATE! 22-12-2015)
Uit het  federale afschakelplan blijkt dat in Beerse mogelijk een klein aantal van de 145 elektriciteitscabines van het stroomnet afgeschakeld worden.
Volgende straten vallen in schijf 5:
- Blakheide
- Lange Kwikstraat
- Nijverheidsstraat
- Rijkevorselseweg

Volgende straten vallen in schijf 1:
- Epelaar
- Klaverheide
- Wetschot
- Zilvereind
- Wetschot (middenspanning)

Opgelet! Het gaat om een indicatie van de straten die opgenomen zijn in het afschakelplan. De energiestromen via het distributienet evolueren constant. Dat betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dat belet de distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100 % zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik en of een cabine/vertreklijn waarmee men verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.

Geen reden tot paniek!
Er is voorlopig geen reden tot paniek. We kunnen er immers samen alles aan doen om het afschakelen te vermijden en ons voor te bereiden. De eerste stap daarbij is in de wintermaanden spaarzaam om te gaan met energie. Zuinig omspringen met energie is trouwens altijd goed voor je portemonnee en het milieu en als het verbruik niet piekt, zal afschakeling hopelijk niet nodig zijn.

Om op de hoogte te zijn van de datum waarop een eventuele afschakeling zal plaatsvinden, kan je je inschrijven op de Be Alert-service van het crisiscentrum. Zij sturen je dan een sms zodra bekend is dat een afschakeling nodig is. Registreer je nu op http://be-alert.be/!

Tip!
Op moment van afschakeling blijft wellicht radio het langst te bereiken medium om de stand van zaken op te volgen. Maar opgelet! Voorzie voor je radio batterijen want als die op elektriciteit is aangesloten, werkt die uiteraard niet... . Uiteraard kan je af en toe ook in je wagen even de stand van zaken gaan beluisteren.

Nuttige links

> Op 3 november lanceerden de vier ministers van Energie de campagne 'Off & we blijven on!'.
Op de site www.offon.be vind je nuttige tips, veel gestelde vragen en ook heel leuke affiches om je omgeving uit te dagen om het energieverbruik te verminderen.

> Je vindt op de website van de federale overheidsdienst Economie heel wat informatie over het afschakelplan, een lijst met afschakelbare gemeenten en de procedure bij schaarste en tips voor gezinnen en ondernemingen om stroom te besparen.

> Op de site van Eandis vind je een handige brochure 'wegwijs in energieschaarste'.

> Je vindt hier een aantal praktische tips die je kunnen helpen om een stroomonderbreking door te komen.

> Voor meer info kan je ook steeds terecht op www.winterklaar.be voor een actuele stand van zaken (online vanaf 1 november). Aan de hand van verkeerslichten (groen-oranje-rood) kan je de voorspellingen van de komdende zeven dagen volgen.

Wat doe je als particulier bij een aangekondigde stroompanne?
 
> Laad je gsm op (maar houd er rekening mee dat de mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn tijdens een stroomonderbreking).
> Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen, een zaklamp, theelichtjes (in een houder), eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, …
> Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm water in thermosflessen (bijvoorbeeld voor babyflesjes).
> Houd je diepvriezer goed gesloten (een stroomonderbreking van 3 à 4 uur doet je eten niet ontdooien) en controleer
de toestand na de stroomonderbreking).
> Verwittig je kennissen, familie en kwetsbare buren.
> Op de dag van de aangekondigde panne: als een familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga dan met hem/haar naar een ziekenhuis. 

Opgelet!
Als je een stroomgroep of noodgenerator wil kopen, laat dit installeren door een professional om het risico op kortsluiting te beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger immers het risico.

Afschakelen = ultieme redmiddel
We herhalen nogmaals dat afschakelen echt het allerlaatste redmiddel is dat de federale overheidsdienst zal inroepen. Wees dus solidair en zorg er samen mee voor dat we de komende maanden het elektriciteitsverbruik verminderen!

Meer informatie?

Heb je specifieke vragen over de situatie in Beerse? Dan kan je  altijd mailen naar openbarewerken@beerse.be. Als we merken dat bepaalde vragen bij veel mensen leven, dan zullen wij daarop trachten in te spelen met extra informatie.