Naar inhoud

Lopende openbare onderzoeken

Wanneer een (landbouw)bedrijf voor de eerste keer een milieuvergunning aanvraagt, haar bestaande vergunning wil hernieuwen of een verandering of uitbreiding wil doen, moet er een openbaar onderzoek gevoerd worden.
Als je bezwaar hebt tegen wat wordt aangevraagd, kan je dit schriftelijk of mondeling indienen bij het college van burgemeester en schepenen of de door hen aangeduide ambtenaar.
Op het exploitatie-adres van het (landbouw)bedrijf en aan het gemeentehuis hangen we een gele affiche uit waarop staat wat wordt aangevraagd en tot wanneer en bij wie je bezwaar kan indienen.

Hieronder vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken.

Overzicht