Naar inhoud

Inschrijving als samenwonende partner

Met een persoon van een lidstaat van de Europese Unie waarmee je je samen inschrijft of die reeds een vestiging in België heeft bekomen. De lijst met mee te brengen documenten kan je onderaan downloaden.

Met een persoon een land van buiten de Europese unie waarmee je je samen inschrijft of die reeds een vestiging in België heeft bekomen. De lijst met mee te brengen documenten kan je hieronder downloaden.

Overzicht