Naar inhoud

Inschrijving als gezinslid of echtgeno(o)t(e)

In neergaande lijn - zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter - van een persoon die reeds een vestiging in België heeft bekomen. De lijst met mee te brengen documenten kan je onderaan downloaden.

In opgaande lijn - moeder of vader, grootmoeder of grootvader - van een persoon die reeds een vestiging in België heeft bekomen. De lijst met mee te brengen documenten kan je hieronder downloaden.

Overzicht