Naar inhoud

Natuurvergunningen/kapvergunning

In ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden mag je niet zomaar aanpassingswerken aan de vegetatie of het reliëf uitvoeren.
Afhankelijk van het gebied en de aard van de werken die je wil uitvoeren, heb je een natuurvergunning of natuurmelding nodig.

Overzicht