Naar inhoud

Milieuvergunningen

In het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM, staan de procedures en bevoegdheidsverdelingen beschreven voor het toekennen van een milieuvergunning. Als bijlage bij dit reglement zit een lijst met inrichtingen en activiteiten die als hinderlijk beschouwd worden. Het zijn de rubrieken uit deze lijst die je kan terugvinden op de gele affiches die je hier en daar ziet uithangen.

Overzicht