Naar inhoud

Wie kan participeren

Gezien de complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijk doelpubliek bestaande uit experten, stakeholders en burgers. De belangrijkste groepen deelnemers zijn:

  • Burgers op individuele basis
  • Belanghebbenden waarbij burgers vertegenwoordigd worden door organisaties zoals:
    o Wijkwerking van Beerse
    o Privé-bedrijven
    o Gemeentelijke adviesorganen (GMINA-raad, gemeentelijke gezondheidsraad)
  • Experten
  • Overheden (gemeente, provincie, Vlaamse Overheid).

De deelname aan het participatieproject is vrijwillig. De diverse actoren en belanghebbenden, experten en ‘georganiseerde burgers’ worden gegroepeerd in een stuurgroep. Tijdens het kleinschalig blootstellingsonderzoek (meer info) werden de leden gerekruteerd. Enkele leden hebben zich vrijwillig aangeboden. Van zodra de definitieve samenstelling bekend is, wordt die hier gepubliceerd.

Je kan je aanmelden voor een actievere betrokkenheid bij het project via mmk.koenwynants@skynet.be.