Naar inhoud

Onbeperkte duur

Deze kaart geeft je meerdere rechten dan een kaart van beperkte duur.
Ze kan verlengd worden zonder toestemming van de federale overheidsdienst.

Afhankelijk van je statuut kan je met deze kaart op termijn een blauwe of gele kaart aanvragen. Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht.
Anders breng je een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80. Je kan je hiervoor maximum twee weken voor en maximum twee weken na het verlopen van je kaart aanbieden.