Naar inhoud

Kapvergunning

Voor het kappen van een hoogstammige boom in je tuin heb je meestal geen vergunning nodig.
Je mag zonder toelating een boom vellen als deze boom zich binnen een straal van 15 meter rond een vergund woongebouw (in woongebied) of een vergund bedrijfsgebouw (in industriegebied) bevindt.

In de andere gevallen moet je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
Ook voor het ontbossen van een (deel van een) stuk grond moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst stedenbouw op het gemeentehuis.
 
Als je bomen wil vellen in een bos of een bosje moet je een kapvergunning aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 - 2018 Antwerpen.
Op www.natuurenbos.be kan je een aanvraagformulier downloaden.