Naar inhoud

PWA-gebruikers

Wie kan gebruik maken van de diensten van het PWA?

  • privépersonen: tuinonderhoud, kinderopvang, …
  • plaatselijke overheden (gemeente, ocmw): verkeersbrigadiers
  • vzw’s en non-profit verenigingen: terreinonderhoud, administratie, enzovoort.
  • onderwijsinstellingen: middagmoeders, voor- en naschoolse opvang, busbegeleiding
  • ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector: bloemen, tomaten, aardbeien, …

De volledige activiteitenlijst is verkrijgbaar op het PWA.

Het jaarlijks te betalen inschrijvingsgeld voor de gebruikers bedraagt € 7,44 en is gratis voor de WIGW categorie (WIGW = weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen).

Verder dient de gebruiker de PWA-werknemer te betalen met PWA-cheques van € 6,20 per stuk (= 1 cheque per uur) of € 4,95 voor de WIGW categorie.
De gemaakte kosten voor de cheques (enkel deze van € 6,20 op naam) zijn aftrekbaar van de belastingen met een maximum van € 2300 per jaar.

Je PWA-werknemer is verzekerd tegen arbeidsongevallen en voor geschillen van burgerlijke aansprakelijkheid zoals beschadigingen.

De Raad van Beheer zal, in samenspraak met de PWA-beambten, voor sommige aanvragen nagaan of er door de aard of de omvang van de activiteit geen concurrentie is met het reguliere arbeidscircuit. Sommige aanvragen zullen dus individueel bekeken worden.

Sinds 1 maart 2004 kunnen in het PWA geen nieuwe gebruikers en kandidaten voor poetsdiensten meer worden ingeschreven. Hiervoor is echter sinds 1 oktober 2004 een oplossing gevonden via de dienstencheques. 
Wil je hier meer over weten? Bekijk dan snel onze pagina over de dienstencheques.