Naar inhoud

PWA–voordelen

De werkzoekende zal, ook in geval van PWA-activiteiten, steeds de volledige werkloosheidsuitkering blijven behouden.
Het PWA-inkomen is wettelijk en belastingvrij. Aan de verhoogde kinderbijslag wordt niet geraakt.

Per gepresteerd uur ontvangt de PWA-werknemer een PWA-cheque van de gebruiker ter waarde van € 4,10.
Aangezien je per maand 45 uren mag presteren via het PWA, kan je extra inkomen dus € 184,50 per maand bedragen, boven op je stempelvergoeding.
In de tuinbouw mag je zelfs tot 150 uren per maand presteren met een jaarmaximum van 630 uren.

De ontvangen cheques voor de gepresteerde uren worden steeds op het einde van de maand, samen met de werkloosheidsuitkering, uitbetaald door je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) of het OCMW.