Naar inhoud

Voorbereiding en actiepunten sportraad meerjarenplanning 2014 - 2019

De commissie beleid en infrastructuur van de sportraad van Beerse hield een interactieve vergadering en een online bevraging over de sportbeleving in Beerse. Met de daaruit volgende grotere actiepunten trekt ze samen met de dienst sport naar de nieuwe bestuursploeg. Hieronder vind je een beknopt overzicht en een uitgebreider dossier over deze bevraging.