Naar inhoud

Natuurmelding

De natuurmelding is van toepassing wanneer je werken wil uitvoeren in een gebied dat niet valt in woon- of industriegebied of onder de natuurvergunningsplicht.
Werken die onder de meldingsplicht vallen, zijn o.a. rooien of verwijderen van houtachtige beplantingen langs waterlopen of op wegbermen, heggen, hoogstamboomgaarden, … .

Een aanvraagformulier kan je hieronder downloaden of je gaat langs bij de dienst milieu.