Naar inhoud

Milieuvergunning klasse 3/meldingen

Onder klasse 3 vallen de rubrieken waarvoor je geen vergunning moet aanvragen maar waar je wel melding van moet doen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat deze aanvragen behandelt.
In tegenstelling tot klasse 1 en klasse 2-aanvragen is er bij een klasse 3-aanvraag geen openbaar onderzoek nodig.
Enkele rubrieken die onder klasse 3 vallen zijn: een stookolietank vanaf 5000 liter of propaangastank vanaf 300 liter bij een woning, het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken of grachten, een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater, … .

Meer informatie over milieuvergunningen vind je op https://nnavigator.emis.vito.be/.
Klik door naar ‘Vlarem I + bijlage(n)’, dan naar 'Bijlage 3 modelformulieren'.

Daar kan je de keuze maken tussen:

  • Bijlage 3.A mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van en vergunde inrichting van klasse 1 of 2
  • Bijlage 3.B melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3
  • Bijlage 3.C melding van de overname van een vergunde inrichting