Naar inhoud

Grachten en waterlopen - overwelven, inbuizing, beschoeiing

Voor het overwelven van een baangracht moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
Deze maatregel draagt bij tot het voorkomen dat regenwater versneld afgevoerd wordt en dus ook minder in de bodem kan dringen. Een grote en snelle afvoer van regenwater werkt immers overstromingen in de hand! Daarom geldt in onze gemeente de regel dat per kadastraal perceel slechts een inbuizing met een maximale lengte van 5 m wordt toegestaan.

De plaatsing en het metselen van de kopmuren moet je zelf verzorgen. Je staat ook zelf in voor het onderhoud van de inbuizing zodat de waterafvoer niet gehinderd wordt.

Je kan ook een aanvraag indienen om een houten beschoeiing (houten palen + houten beschoeiingsmatten) te mogen plaatsen. Meer hierover vind je op de pagina grachten en waterlopen van de dienst openbare werken.