Naar inhoud

Ongezonde woningen

Bij ongezonde woningen wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten problemen:

1) Woningen met bouwtechnische problemen
Dit zijn woningen die niet voldoen aan de geldende technische en comfortvereisten volgens de Vlaamse Wooncode.
Hierbij denken we dan voornamelijk aan gebrekkige sanitaire voorzieningen, onveilige elektrische installaties, problemen die de stabiliteit van muren, vloeren en dak in gevaar brengen, lekkende daken, … .

Klachten over de bouwfysische staat van een woongelegenheid vallen onder de bevoegdheid van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Vooraleer echter een beroep te doen op deze dienst is het raadzaam de eigenaar eerst aangetekend op de hoogte te stellen van de vastgestelde gebreken om hem de gelegenheid te geven zelf iets aan de problemen te doen.

2) Woningvervuiling
Soms is er echter een probleem met de hygiëne.
Meestal gaat het hier om een verwaarloosde woning met problemen zoals het opstapelen van afval in de woning, het voorkomen van ongedierte, enzovoort. In dit geval spreken we van woningvervuiling.

3) Binnenmilieuverontreiniging
Soms zijn er ook problemen met de omgevingskwaliteit binnen in woningen en publiek toegankelijke gebouwen, bijvoorbeeld door asbest, schimmel, vlooien, vocht, … .
Verontreiniging van het binnenmilieu kan leiden tot hinder en zelfs tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsklachten, irritatie van ogen, neus of keel, … .
Klachten over woningvervuiling en binnenmilieuverontreiniging vallen onder de bevoegdheid van de dienst milieu.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op www.mmk.be.