Naar inhoud

Kadasterplannen

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen op een deel van het grondgebied van de gemeente.
Kadasterplannen kan je raadplegen bij de dienst stedenbouw.

Kopies of kadastrale inlichtingen (bv. eigenaars van gronden) over dit plan moeten echter aangevraagd worden bij:

Federale Overheidsdienst Financiën – AKRED
Provincie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen
tel 03 203 24 80
fax 03 203 24 78
e-mail: dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be
PCH 679-2004000-77