Naar inhoud

Teeltadviescampagne

voorkant folder teeltadvies

In Beerse is de bodem in de buurt van de kanaalzone West op een aantal plaatsen verontreinigd met schadelijke metalen zoals cadmium, lood en antimoon. Gelukkig is de omvang van de verontreiniging in Beerse vrij klein gebleven. Uit recent onderzoek in de omgeving van non-ferrobedrijven blijkt dat het eten van zelfgeteelde groenten nog steeds een belangrijke bron voor opname van metalen kan vormen voor de mens. Via de folder ‘Zware metalen in je moestuin’ krijg je enkele eenvoudige, praktische tips en adviezen om in de kanaalzone West veilig groenten te telen.

Woon je in de omgeving van de kanaalzone West binnen een straal van 2 km? Dan kan je een onderzoek naar het gehalte cadmium in je moestuin aanvragen. Dankzij de tussenkomst van het provincie- en gemeentebestuur bedraagt de kostprijs voor zo’n onderzoek 20 euro voor de inwoners van dat gebied. Bij de laboresultaten krijg je ook een aangepast teeltadvies.
Wie een waterput (geen regenput) gebruikt, kan ook een analyse van het putwater laten uitvoeren op metalen. Dat kost 12,5 euro.
Aanvragen kunnen tot en met maandag 10 oktober 2011 worden ingediend.

Inwoners die binnen een straal van 2 km rond de kanaalzone West wonen, krijgen het aanvraagformulier en de folder met praktische info en tips half september 2011 per post toegestuurd.

Je kan de uitgebreide folder hieronder downloaden.

Meer informatie? dienst milieu & duurzaamheid – tel. 014 62 25 88 – e-mail: milieu@beerse.bewww.beerse.be