Naar inhoud

Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen

Centrum voor Toegankelijkheid

Is jouw stedenbouwkundig ontwerp toegankelijk voor personen met een verminderde mobiliteit?

 

Sinds 2006 adviseert het Centrum voor Toegankelijkheid provincie Antwerpen de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen voor gebouwen en infrastructuren die toegankelijk zijn voor het publiek.

 

Hoewel ontwerpers meer en meer rekening houden met de voorschriften die van toepassing zijn qua toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit, blijft het percentage ongunstige adviezen vrij hoog. Hierdoor moet, rekening houdend met de decretale bepalingen, de stedenbouwkundige vergunning worden geweigerd.

 

Het is steeds de bedoeling om dit ongunstig advies te vermijden, daartoe kunnen ontwerpers hun voorontwerp vooraf met het Centrum voor Toegankelijkheid bespreken. Hiervan wordt echter relatief weinig gebruik gemaakt, waardoor we bij de aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen nog te vaak ontoegankelijke ontwerpen zien, met alle negatieve gevolgen vandien.

 

We willen dan ook een instrument aanreiken waarvan de ontwerpers vooraf gebruik kunnen maken, in de vorm van een aanstiplijst. Deze lijst is geen garantie dat de plannen daadwerkelijk voldoen aan de voorschriften, maar een hulpmiddel voor de ontwerpers.

 

De aanstiplijst behandelt de elementen die bij wet zijn vastgesteld, alsook deze die noodzakelijk zijn om een toegankelijke omgeving te waarborgen. Het betreffen de structurele elementen, bij de afwerking kunnen nog meer inspanningen geleverd worden dewelke echter buiten het bestek van de vergunningsprocedure vallen.

 

We hopen hiermee het aantal (voorwaardelijk) gunstige adviezen sterk te laten toenemen, het is immers in het belang van de bouwheer dat het dossier de toegankelijkheidstoets goed kan doorstaan.

 

Ook voor technische werken zoals (her)aanleg van het openbaar domein en groendomeinen kan best steeds vooraf contact opgenomen worden met het Centrum voor Toegankelijkheid.

 

Meer informatie? :

Eric Aerts
Dienst Welzijn en Gezondheid - Team Kansen
Centrum voor Toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
Telefoon: 03 240 56 48
eric.aerts@welzijn.provant.be
http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/