Naar inhoud

Openingsbelasting hinderlijke inrichtingen klasse 1 en klasse 2


Een bedrijf van eerste of tweede klasse dat in Beerse een vergunning aanvraagt, is verplicht - volgens de modaliteiten in het retributiereglement hieronder - een 'openingsbelasting hinderlijke inrichtingen' te betalen.
Hiermee worden de kosten gedekt die verbonden zijn aan het afleveren van de vergunning. Dit zijn kosten voor het voeren van het openbaar onderzoek (bij een klasse 1 bedrijf moeten de omwonenden in een straal van 100 meter per aangetekende brief op de hoogte gebracht worden), het vragen van adviezen, het versturen van de uiteindelijke beslissing naar de verschillende instanties en de administratieve afhandeling van het dossier.