Naar inhoud

Tombola's

Tombola’s moeten schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur en dit tenminste drie maanden op voorhand.
Het betreft de tombola’s waarvan de uitgifte, de afkondiging en de bekendmaking wordt gedaan ENKEL op het grondgebied van de gemeente Beerse.

Als er buiten de gemeente reclame gemaakt wordt, moet de aanvraag gericht worden aan het Provinciebestuur – Federale Directie – Dienst Algemene Zaken – Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen.