Naar inhoud

06/09/2017: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Foodtrucks Kerkplein Noord

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 06 september 2017
Huidig nieuwsoverzicht