Naar inhoud

Test elektronische sirenes - 5-10

De sirenes die opgesteld staan in de risicozones van Seveso- en nucleaire bedrijven worden bij het begin van elk trimester getest. In onze gemeente zijn Campine en Metallo Chimique Sevesobedrijven.

Foto elektronische sirene

De luide testen vinden plaats op 5 oktober tussen 11.45 en 13.15 uur.

 

Op het ogenblik van de test geeft de sirene een NBC alarmsignaal (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. Na het signaal weerklinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’, voorafgegaan door een 'ding-dong' geluid.

Bijkomende informatie over het alarmeringsnet kan je vinden op www.crisiscentrum.be (Crisisbeheer / Alarmering).

Eventuele reacties en/of verder vragen naar aanleiding van de sireneproeven kan je stellen via alerte@ibz.fgov.be.
Voor bijkomende inlichtingen kan je de week van de test tussen 9 en 16 uur terecht op het gratis nummer 0800 94 113.

Datum van het bericht: zaterdag 30 september 2017
Huidig nieuwsoverzicht